. Cans – Services

Services

CANS is ervan overtuigd dat klantbetrokkenheid, vanaf het eerste contact tot en met het operationele gebruik, een key-factor is voor succes! CANS is door haar jarenlange ervaring in staat om complete trajecten gezamenlijk met de klant te doorlopen. Hiervoor biedt CANS verschillende diensten aan zoals:

Site Surveys & Maturity Scans:
Tijdens een Site Survey wordt de omgeving – de infrastuctuur en componenten – in en rondom een DataCenter op hoofdlijnen in kaart gebracht. Hoe worden de Utilities gebruikt, de vulling van een DataCenter wordt geanalyseerd en de netwerkonderdelen in kaart gebracht. De resultaten van een Site Survey wordt typisch gebruikt bij een start van een Tool Implementatie.

In een Site Maturity Scan wordt de volwassenheid van de DataCenter Operations -Mensen en Processen- tegen de CMM-maatstaf (Capability Maturity Model) gehouden. Als resultaat van deze Scan krijgt de klant een overzicht van een aantal essentiële DC processen en hoe volwassen deze worden gevolgd. De CANS consultant voert deze scan onafhankelijk uit, dat wil zeggen, tool-agnostisch.

Projectmanagement:
De CANS-projectmanager adviseert en begeleidt klanten met betrekking tot het implementeren, aanpassen en in gebruik nemen van de oplossingen die door CANS worden geleverd en ondersteund. De CANS-projectmanagers werken altijd volgens de principes van PRINCE2. Deze standaard zorgt voor een eenduidige communicatie over planning, verwachtingen en processen welke van invloed zijn op de implementatie van de te leveren oplossing.

Consultancy:
CANS biedt klanten consultancy op verschillende niveaus ter ondersteuning binnen het project maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld voor het behalen van ISO certificeringen of voor verbetering van bedrijfsprocessen. De CANS-consultants beschikken over een zeer ruime en brede kennis van DCIM en ITIL. Hierdoor zijn zij in staat om, vanuit de diverse invalshoeken binnen een organisatie, een kundige gesprekspartner te zijn.

Deelgebieden die hierin kunnen worden onderscheiden zijn:

  • Process Consultancy
  • Technische Consultancy
  • Inrichtingsondersteuning van de Software producten
  • Service Management
  • Continuous Service Improvement
  • Change Management
  • Toetsing op ISO 20.000

Trainingen:
Naast een succesvolle implementatie is het van essentieel belang dat de geleverde oplossing naar tevredenheid kan worden ingezet door de eindgebruikers en goed kan worden onderhouden door de eigen beheerders.

Eindgebruikers krijgen altijd een maatwerk training waarin screenshots en voorbeelden uit de eigen organisatie worden gebruikt. Het trainingsmateriaal sluit hierbij nauw aan bij de geleverde oplossing, de aantallen gebruikers, de beschikbare kennis en tijd.

De locatie van de training wordt in onderling overleg bepaald. Bij grotere aantallen deelnemers is het voor de klant praktischer en kostenefficienter indien de training bij hen on-site wordt gegeven. Er zal dan gebruik worden gemaakt van de eigen omgeving van de klant zodat deze naadloos aansluit op de specifieke wensen en eisen van de gebruikers. De trainingsniveaus variëren van een praktische “hands-on”sessie tot een meerdaagse intensieve beheerderstraining.